home / data

data

9,621,238 rows

View and edit SQL

Link rowid poll_code person_code question_code answer
1 1804 1804_1 ob_26f 5 = vysoká korupce
2 1804 1804_1 pi_1b spíše důvěřuje
3 1804 1804_1 ps_4h rozhodně souhlasí
4 1804 1804_1 vso 2 000 - 4 999
5 1804 1804_1 oct 2278
6 1804 1804_1 ov_199b spíše ne
7 1804 1804_1 pd_6m 1 = v nejvyšší míře
8 1804 1804_1 pi_2mf nezná
9 1804 1804_1 pm_160f rozhodně souhlasí
10 1804 1804_1 pi_1q rozhodně nedůvěřuje
11 1804 1804_1 ob_26n 5 = vysoká korupce
12 1804 1804_1 ps_17e velmi špatná
13 1804 1804_1 ob_26h 5 = vysoká korupce
14 1804 1804_1 mode PAPI
15 1804 1804_1 pi_2mq spíše důvěřuje
16 1804 1804_1 pi_2mp spíše nedůvěřuje
17 1804 1804_1 ob_26e 5 = vysoká korupce
18 1804 1804_1 pv_191b NA
19 1804 1804_1 ps_19b spíše ne
20 1804 1804_1 ps_19l spíše ne
21 1804 1804_1 ps_19h NEVÍ
22 1804 1804_1 ov_201_1 NA
23 1804 1804_1 pm_27d spíše škodlivá
24 1804 1804_1 t_ide_10a 40 001Kč a více
25 1804 1804_1 pv_191ab NA
26 1804 1804_1 ide_31 25
27 1804 1804_1 pm_160c rozhodně souhlasí
28 1804 1804_1 ov_199g spíše ano
29 1804 1804_1 pv_159a Miloše Zemana
30 1804 1804_1 ps_17a spíše dobrá
31 1804 1804_1 pv_191a_text
32 1804 1804_1 ide_72m 10
33 1804 1804_1 t2_ide_10a 40000 Kč a více
34 1804 1804_1 ps_21a emigrace
35 1804 1804_1 pi_2mg spíše nedůvěřuje
36 1804 1804_1 pd_6e 6
37 1804 1804_1 ps_4f rozhodně souhlasí
38 1804 1804_1 pm_205 NEVÍ
39 1804 1804_1 ov_201_6 NA
40 1804 1804_1 ide_56 domácnost respondenta
41 1804 1804_1 pd_6f 5
42 1804 1804_1 eu_178 NA
43 1804 1804_1 pm_160d rozhodně nesouhlasí
44 1804 1804_1 pv_1 rozhodně ano
45 1804 1804_1 ide_10 NEVÍ
46 1804 1804_1 pm_213d spíše ano
47 1804 1804_1 pm_25d rozhodně ne
48 1804 1804_1 t2_ide_10 neví
49 1804 1804_1 pm_27a spíše škodlivá
50 1804 1804_1 pm_203 ne, neměli bychom přijímat uprchlíky
51 1804 1804_1 ps_19o rozhodně ano
52 1804 1804_1 pm_65c spíše nedůvěřuje
53 1804 1804_1 pi_1e rozhodně nedůvěřuje
54 1804 1804_1 pm_27e spíše škodlivá
55 1804 1804_1 ov_199h spíše ne
56 1804 1804_1 ov_201_8 NA
57 1804 1804_1 pm_160h NEVÍ
58 1804 1804_1 por 2
59 1804 1804_1 pm_27c spíše škodlivá
60 1804 1804_1 pm_180 oslabovat integraci
61 1804 1804_1 pv_153a ano
62 1804 1804_1 ide_71h 16
63 1804 1804_1 pi_2ms nezná
64 1804 1804_1 pv_191aa NA
65 1804 1804_1 pm_162d rozhodně nedůvěřuje
66 1804 1804_1 ide_3b ANO
67 1804 1804_1 ov_201f 5
68 1804 1804_1 ps_17o velmi špatná
69 1804 1804_1 ob_26g 5 = vysoká korupce
70 1804 1804_1 pd_6a 1 = v nejvyšší míře
71 1804 1804_1 ob_26i 5 = vysoká korupce
72 1804 1804_1 ov_201_4 NA
73 1804 1804_1 pm_79 velmi nespokojen
74 1804 1804_1 t_lepra2 střed
75 1804 1804_1 ps_19g spíše ano
76 1804 1804_1 pm_204 rozhodně ne
77 1804 1804_1 pm_162c rozhodně nedůvěřuje
78 1804 1804_1 om_33a častěji než jednou týdně
79 1804 1804_1 ide_3a ženatý, vdaná (registrované partnerství)
80 1804 1804_1 zeme Čechy
81 1804 1804_1 ov_200c 7 = V naší společnosti převládá ochota pomáhat skupinám soci
82 1804 1804_1 pi_2mi nezná
83 1804 1804_1 om_31 ano
84 1804 1804_1 pv_182 ano
85 1804 1804_1 ov_201g 2
86 1804 1804_1 pd_6h 7 = vůbec ne
87 1804 1804_1 pm_75 vůbec tomu nevěří
88 1804 1804_1 pd_6l 6
89 1804 1804_1 pv_191b_text
90 1804 1804_1 pi_1d rozhodně nedůvěřuje
91 1804 1804_1 ps_19m rozhodně ano
92 1804 1804_1 ov_199d spíše ne
93 1804 1804_1 ide_9 Teplice v Čechách
94 1804 1804_1 ov_201h 3
95 1804 1804_1 pd_6j 7 = vůbec ne
96 1804 1804_1 znam 2
97 1804 1804_1 pi_2mm neví
98 1804 1804_1 ps_17h velmi špatná
99 1804 1804_1 ov_200a 6
100 1804 1804_1 ps_19j spíše ne

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array

CSV options:

CREATE TABLE data (poll_code text, person_code text, question_code text, answer text)
Powered by Datasette · Query took 3153.238ms